Architectuur | Origin Architecture & Engineering

Architectuur

Opdrachten

Origin Architecture & Engineering is een architecten- en stabiliteitsbureau dat toekomst wenst te geven aan de rijkdom van het verleden. De restauratie, de renovatie en de herbestemming van een waardevol gebouw is het eerbiedig omgaan met dit erfgoed met respect voor plaats, mens en betekenis.

Zijn hedendaagse architectuur en de restauratie of renovatie van erfgoed, als resultaat van een gelijkaardige aanpak, dan niet hetzelfde vak? Het antwoord is niet vanzelfsprekend: ja voor het principe, maar neen voor de actie. 

Ingrijpen op bestaande gebouwen, vereist de uitvoering van diepgaande voorbereidende studies om alle bijzonderheden en kwaliteiten te ontdekken, te kennen en er respectvol mee te kunnen omgaan. Dit vraagt een welbepaalde expertise. Zo is een groot deel van het team binnen Origin Architecture & Engineering in het bezit van een master erfgoedzorg. De kennis is des te gerichter. Verschillende vennoten en medewerkers van Origin Architecture & Engineering geven les in de Nederlandstalige en Franstalige universiteiten en erfgoedinstellingen van ons land (UAntwerpen, Centre du Patrimoine de La Paix-Dieu, UCL en VUB). Ze zijn ook actief in verschillende organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan erfgoedzorg, aan onze professionele activiteiten of aan ons maatschappelijk engagement met betrekking tot erfgoed (ARIB, Gorduna, Icomos, KCML/CRMS, Korei, Promethea, NAV, WTA en KVIV/FABI ... En uiteraard lid van de Orde van Architecten.

Origin Architecture & Engineering bestaat uit medewerkers met ongeveer een gelijke verdeling tussen Nederlands- en Franstaligen. Zo is Origin Architecture & Engineering des te meer een architectenbureau dat actief is in verschillende gewesten binnen België maar ook daarbuiten. 

Voor zowel openbare als privégebouwen, bruggen of andere infrastructurele werken met een patrimoniale waarde in de culturele zin van het woord, staat Origin Architecture & Engineering in voor de studies en de opvolging van hun restauratie, renovatie en herbestemming. Hiervoor worden onder meer historische, architecturale en technische studies ondernomen.

Origin Architecture & Engineering staat eveneens in voor de stabiliteitsstudies en de coördinatie van de technische uitrustingen. De aanpak is globaal.

© Pieterjan Franck_500x750_3

Waarden

Creativiteit

  • Creativiteit om de meest pertinente interventies voor te stellen.

  • Creativiteit om de meest aangepaste technische oplossingen te bestuderen en voor te schrijven.


Respect

  • Respect voor het erfgoed waarvan de restauratiestudies ons toevertrouwd zijn.

  • Luistervaardigheid en respect op alle niveaus van de organisatie van ons werk, ten opzichte van de bouwheer, van Monumenten en Landschappen of Onroerend Erfgoed, evenals van externe en interne medewerkers.


Communicatie

  • Communicatie over erfgoed door bijdragen aan onderwijsopleidingen, vaktijdschriften, erfgoeddagen...

  • Communicatie met de bouwheer, de betrokken overheden, de aannemer...


Ontplooiing

  • De opdrachten die we uitvoeren vragen teamwerk: een intern team bij Origin, een team met de bouwheren, aannemers, onderaannemers…

  • Elk team moet een plek zijn voor de ontplooiing van iedereen.


Overdracht

  • Overdracht wanneer we – door ons werk – bijdragen aan het behoud van ons erfgoed voor de volgende generaties.

  • Overdracht van kennis en ervaring… van de ouderen naar de jongeren, van de meest ervarenen naar de anderen.

_A9A8245