Over Origin | Origin Architecture & Engineering

Over Origin

Origin toont al sinds 2001 een passie voor gebouwd erfgoed. Deze gedrevenheid wordt niet enkel geuit door zorg te dragen voor wat onze voorouders hebben nagelaten, maar vooral door mee te bepalen welke betekenis dit erfgoed nu heeft. Zo is het onze verantwoordelijkheid om het bebouwde nalatenschap voor de toekomst te ontsluiten door het te bewaren en het eventueel van een nieuwe passende bestemming te voorzien.

Een frisse adem blazen in erfgoedprojecten is ook een stukje teruggeven aan het collectief… Moeten we niet voor elk project nadenken op welke wijze we iedereen in onze maatschappij kunnen betrekken bij de beleving van het erfgoed?

Zingeving binnen erfgoed is meer dan ooit aan de orde. 

De expertise die Origin intern opgebouwd heeft, vormt de basis om erfgoedzorg creatief aan te wenden of ter dienst te stellen en dit in een samenwerking met externe partners.

Totaalaanpak op maat

Voor Origin is elk project is maatwerk. Telkens opnieuw wordt gestart met uitgebreid vooronderzoek om de identiteit, de kwaliteiten en het potentieel dat het erfgoed te bieden heeft, te bepalen en te doorgronden alvorens te starten met het specifiek ontwerpend onderzoek.

© Georges De Kinder

Waarom willen we erfgoed restaureren?

Dit is geen keuze uit nostalgie voor het verleden, maar een keuze voor een nieuwe toekomst. We zijn immers geen eigenaars, maar tijdelijke gebruikers van het erfgoed, als individuen en gemeenschappen. Vanuit dit standpunt laten we de toekomst open, bewaren wij zorgvuldig en breken wij niet argeloos af, alsof noch de toekomst, noch het verleden ons aanbelangt. Wij zijn van mening dat we het erfgoed enkel in bruikleen hebben, en dat het onze taak is van dankbaarheid te tonen ten opzichte van het verleden en ten dienste te staan van de toekomst.

531_200518_PFR_007_Inline620x413

Historiek

Origin Architecture & Engineering werd opgericht in 2001 vanuit de cel “Historisch Erfgoed” van het multidisciplinair studiebureau BGroup.

Deze cel werd geleidelijk opgebouwd door Michel Provost met de hulp van Charlotte Nys. De interesse voor de restauratie van het erfgoed was reeds verscheidene jaren aanwezig binnen BGroup maar de reële start op gebied van restauratie van het erfgoed begon bij de restauratie van de toren van het Brussels stadhuis. Michel Provost was voor deze restauratie de verslaggever van het College van Deskundigen, BGroup stond in voor de stabiliteitsstudies en Charlotte Nys volgde het project op. 

In die tijd waren restauratiestudies minder gangbaar dan vandaag en slechts weinig architecten en ingenieurs hadden zich gespecialiseerd in dit type projecten. Dankzij doortastendheid en een methodologische aanpak werd de cel erfgoed van BGroup al snel een belangrijke speler in de restauratie van het Brussels patrimonium. 

De idee om deze bloeiende activiteit verder te ontwikkelen en meer aandacht te besteden aan het architecturale aspect dan binnen het ingenieursbureau BGroup, heeft ertoe geleid een specifieke vennootschap op te richten, zodat in 2001 Origin Architecture & Engineering Architecture & Engineering is ontstaan. De stichters zijn Michel Provost, Charlotte Nys en Barbara Pecheur.

Om hun doelstellingen duidelijk te beamen, kozen ze voor een naam die nauw samenhangt met de doelstellingen en opdrachten van de vennootschap. De restauratie van erfgoed betekent het begrijpen, eerbiedigen van en soms zelf het terugkeren naar de originele bouwconstructie. Om de naam in heel het land verstaanbaar te maken werd voor Origin gekozen, met als verduidelijking Architecture & Engineering.

Naarmate de vennootschap zich ontwikkelde, hebben vier nieuwe vennoten zich aan de oprichters gevoegd: in 2008 Cécile Mairy, in 2012 Philippe Lemineur, en in 2018 Julie Scandolo en Robin Engels. Origin telt vandaag zes actieve vennoten.

Naast gegevens over Origin, geeft deze site een overzicht van de belangrijkste referentieprojecten.
Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Hôtel Du Bois