Cel Stabiliteit | Origin Architecture & Engineering

Cel Stabiliteit

Onze cel Stabiliteit bestaat uit ingenieurs die gepassioneerd zijn door het erfgoed en nieuwsgierig naar de technieken die oorspronkelijk werden toegepast alvorens herstellingen, aanpassingen en verstevigingen voor te stellen. 

Wij zijn ons bewust van de huidige uitdagingen bij de renovatie en herbestemming van oude gebouwen , met inachtneming van de geldende normen en wetgeving, en houden daarbij steeds het respect voor erfgoedelementen voor ogen.

De ingenieurs  van Origin werken nauw samen (met architecten, deskundigen, historici, restaurateurs, aannemers, bewoners, eigenaars, enz.) om samen een specifieke interventiefilosofie voor elk project op te stellen en structurele oplossingen te definiëren. Deze oplossingen houden niet enkel rekening met die filosofie maar tracht ook de einddoelstellingen en imperatieven van de verschillende betrokken partijen te respecteren. 

Naargelang  het project en de vastgestelde interventiefilosofie is de aanpak discreet, om zich in de bestaande structuur van het gebouw  te versmelten, of opzettelijk meer uitgesproken, of zelfs vernieuwend, om de hedendaagse interventies duidelijk zichtbaar te maken.

©GeorgesDeKinder_1260x580

Gerelateerde projecten

Contacteer ons

Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Contact