Projecten

Cité Moderne

CM_1260x580_B

Gebouw/site

Type

Sociale huisvesting

Locatie

Samenwerkersplein 1082 Sint-Agatha-Berchem

Stijl

Modernisme

Bouwjaar

1926

Oorspronkelijk ontwerp

Victor Bourgeois

Opdracht

Opdrachtgever

FOD Mobiliteit en Vervoer

Projectteam

Origin Architecture & Engineering (restauratie, architectuur en stabiliteit) Ranstec (speciale technieken)

Aannemer

Monument Vandekerckhove

In het kader van de restauratie en renovatie werden er voorstudies uitgevoerd waardoor een interventiefilosofie ontstaan is met respect voor de bestaande architectuur van Bourgeois, haar authenticiteit en haar verderzetting. De historische studie liet toe kennis te maken met de bijzondere context waarin de tuinwijken met sociale woningen zijn ontstaan en over de opkomst van de modernistische beweging die gekenmerkt werd door een opleving van de vorm. Parallel hiermee werd de bestaande situatie geanalyseerd.  Archiefonderzoek en een analyse bestaande toestand hebben een diepgaand onderzoek en een identificatie van bepaalde zaken mogelijk gemaakt, zoals het gebruik van slakkenzandstenen voor het metselwerk en niet van gestort beton (mager beton, non-plussysteem), de afsluiting van de terrassen op de 2e verdieping, de eigenschappen van de bekledingen, het schilderen en de vervanging van verscheidene ramen.

©Georges De Kinder_620x413_1

Sommige hypothesen werden afgewezen of ontkracht tijdens de uitvoering van een sonderingen die in 2004-2005 werd uitgevoerd, restauratiefilosofie uit de restauratie van de buitenenveloppe en de herinrichting van de binnenruimten, in het verlengde van de wensen van Bourgeois. De waardevolle elementen zijn de inplanting en de volumetrie van het gebouw, de formele architectuur, de polychromie van de gevels, de bestemming van de ruimtes, de ruimtelijke kwaliteit en natuurlijke verlichting.  In het algemeen zijn bij de interventies materialen gebruikt die in dezelfde lijn liggen als deze die al bij de bouw werden gebruikt, om een eenheid, coherentie en continuïteit te bewaren (betonblokken en –platen, tegels, enz.) De oorspronkelijke organisatie van het gebouw is behouden (woningen op de verdiepingen, handelszaken op het gelijkvloers). Deze sociale woningen met beperkte afmetingen moeten aangenaam, functioneel en licht zijn.

©Georges De Kinder_620x413_2

De filosofie van het project onderscheidt zich ook door betere energieprestaties. De interventies aan de buitenenveloppe worden gekenmerkt door de wil om de volumetrie van het gebouw te behouden, waarvan de afmetingen, de inplanting van de ramen, de onderverdelingen van de vensters met gekleurd glas enz. werden bepaald op basis van een proportionele verhouding die werd bekomen op basis van de gulden snede. In het kader van de interventieopties werd aldus bijzondere aandacht besteed aan de bepleistering die op de gevels werd aangebracht. De bestaande bepleistering werd vervangen door een isolerende, waarvan de dikte toeliet de proportionele verhoudingen te respecteren. Het meeste buitenschrijnwerk in hout, in erg slechte staat, werd vervangen en voorzien van dubbele beglazing. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de terugplaatsing van ramen met gekleurd glas in de trappenhuizen. De daken werden vervangen en geïsoleerd. De muurbekledingen/dakranden en de vensterbanken werden vervangen door betonnen bouwwerken. De herinrichting van de binnenkant werd versterkt door de integratie van keukens en badkamers (niet voorzien door Bourgeois). Sommige structuren aan de binnenzijde werden afgebroken om de ruimtes ruimer te doen lijken en de circulatie op sommige plaatsen te verbeteren; andere werden vervangen om de doorgang van de technische kokers zo efficiënt en discreet mogelijk te maken. Dankzij deze interventies werd de originele ruimtelijke kwaliteit opgewaardeerd.

©Georges De Kinder_500x750_3
©Georges De Kinder_500x750
©Georges De Kinder_500x750_2
©Georges De Kinder_500x750_1

Teamleden

9003_20230417_CHN_325x410

Charlotte Nys

Afgevaardigd bestuurder

Opleiding
Ingenieur-Architect

9003_20230417_MAI_325x410

Cécile Mairy

Bestuurder

Opleiding
Ingenieur-Architect en DES in “studie en beheer van cultureel erfgoed” (FUNDP-UCL-ULB-Ulg)

Contacteer ons

Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Gerelateerde projecten