Projecten

Hotel De Bodt

© Georges De Kinder_1260x580_1

Gebouw/site

Type

Publiek gebouw (onderwijs)

Locatie

Franklin Rooseveltlaan 27-29 1000 Bruxelles

Stijl

Modernisme

Bouwjaar

1931-1932

Oorspronkelijk ontwerp

Henri Van de Velde

Opdracht

Opdrachtgever

Franse Gemeenschap

Projectteam

Origin architecture & engineering

Aannemer

Galère

De opdracht voor Hotel De Bodt betreft zowel de restauratie en renovatie van de buitenenveloppe als de herinrichting en de conformiteit van de binnenruimtes. Het doel van het project was om er in de toekomst nieuwe afdelingen van Ter Kameren te huisvesten, alsook de sectie stylisme en de master accessoires. Ook de inrichting van expositieruimtes en archieven voor de school en vzw Ter Kameren waren onderdeel van de opdracht.

De vraag van de bouwheer bestond in eerste instantie uit de realisatie van een voorstudie van het geheel en de opmaak van een beheersplan. Het doel hiervan was een algemeen beeld te krijgen van de geschiedenis van het gebouw, van zijn toestand en van de nodige interventies in het kader van de restauratie en renovatie. Samen met deze studies werd een voorstel uitgewerkt voor de fasering van de werken, dat rekening hield met de financiële eisen van de bouwheer en de verwachte subsidies. In tweede instantie, als gevolg van de conclusies die voortkwamen uit deze studies en door politieke en financiële eisen, besloot de bouwheer voorrang te geven aan de restauratie en renovatie van de daken en terrassen als garantie voor de duurzaamheid van het gebouw.

© Georges De Kinder_500x750_1

De architecturale en stilistische analyses en een analyse van de bestaande toestand van het gebouw hebben ons toegelaten vast te stellen dat het Hotel De Bodt de leesbaarheid van zijn oorspronkelijke compositie en de kwaliteit van zijn ruimtes behouden heeft, zelfs na enkele herinrichtingen bij de omvorming tot schoolgebouw. De sterke punten van het gebouw zijn :

  • Zijn getuigenis van de stijl van deze periode en als  grootste constructie van Henri Van de Velde in Brussel

  • Het levendige volumespel

  • De grote helderheid van de ruimtes

  • Het gebruik van valse symmetrie voor het onderscheid van de twee woningen in een compositie met een uniform karakter

  • De monumentale omvang van het gebouw

  • De verzorgde en dynamische inplanting in het stedelijk weefsel

© Georges De Kinder_620x413_6

Onze restauratie- en renovatiefilosofie richt zich op de herinrichting van de lokalen met zorg voor de architecturale waarden, voor de flexibiliteit in het toekomstig gebruik en voor de verhoging van het comfort.

De eerste fase van de werkzaamheden betreft het herstel van de terrassen (teruggaande naar het oorspronkelijk model) en vernieuwing van alle dakbedekking.

© Georges De Kinder_500x750_3
© Georges De Kinder_500x750_2
© Georges De Kinder_500x750_5
© Georges De Kinder_620x413_2
© Georges De Kinder_620x413_3
© Georges De Kinder_620x413_7

Teamleden

9003_20230417_MAI_325x410

Cécile Mairy

Bestuurder

Opleiding
Ingenieur-Architect en DES in “studie en beheer van cultureel erfgoed” (FUNDP-UCL-ULB-Ulg)

9003_20230417_JLA_325x410

Julie Lambillon

Medewerker

Opleiding
Architect en Master "Urbanisme et Aménagement du territoire / Patrimoine" (IUAT/ULB)

Contacteer ons

Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Gerelateerde projecten