Projecten

White Residence

©Tim Fisher_1260x580_1

Gebouw/site

Type

Residentieel

Locatie

Maria Hendrikaplein Nieuwpoort-bad

Bouwjaar

1924

Oorspronkelijk ontwerp

Apollon Lagache

Opdracht

Opdrachtgever

VVD Project Development

Projectteam

Origin (restauratie), David Chipperfield Architects (architectuur)

De “White Residence”, ontworpen in 1924 door architect Apollon Lagache en opgeleverd in 1928, geldt als één van de meest iconische aan de Belgische kust. Het is erkend erfgoed – de gevels en de traphal zijn als monument beschermd sinds 1981. Het gebouw is nu nog maar een schaduw van zijn vroegere zelf. Het is in verval geraakt en gebanaliseerd, de typerende coherentie van de architectuur vertroebeld. De veelzijdige erfgoedwaarde van het gebouw is vandaag weinig leesbaar. Boosdoeners zijn de schade en de vele wijzigingen uit de tweede helft van de 20e eeuw (van Wereldoorlog II tot vandaag). Het gebouw is nu ook overschaduwd door de schaal van de omringende bebouwing. Het heeft zijn karakteristieke silhouet, contextuele rol en vooral zijn uitstraling verloren.

©Tim Fisher_620x413_6

Het gebouw is onbruikbaar geworden. Het voldoet niet aan de huidige eisen inzake veiligheid, energie en gebruik. Sinds 4 augustus 2020 heeft de gemeentelijke administratie het gebouw ook opgenomen in het leegstandsregister. De rehabilitatie van het beschermd monument is dus urgent en precair.

Het project “The Grand” streeft ernaar om de stedenbouwkundige, maatschappelijke en architecturale behoeften in harmonie met elkaar te brengen en om ook het erfgoedstatuut van het gebouw te versterken. Hierbij wordt bijzonder veel waarde gehecht aan de historische kwaliteiten van “Le Grand Hôtel”, zodat het terug in al zijn voormalige glorie mag pronken. Het beoogt zowel de verloren gegane kwaliteiten van dit prachtige erfgoed terug tot leven te brengen als vorm te geven aan de evolutie nodig om dit fantastische gebouw een toekomst te geven. Het herbestemmingsproject viert de historische kwaliteiten van het gebouw en laat enkel interventies toe die het oorspronkelijke idee van het pand verder versterken. Het uitgewerkt project is een totaalrenovatie en - restauratie dat betrekking heeft op zowel de geklasseerde als de niet-geklasseerde delen. Bovendien zorgde de groei van Nieuwpoort-Bad na de oorlog ervoor dat het gebouw helemaal in de kustlijn werd opgeslokt. Als reactie hierop dient het project het monument opnieuw zijn status en belang van weleer te geven, om de grandeur en de uitstraling uit zijn gloriedagen te herstellen.

©Tim Fisher_500x750_1

Het gebouw moet terug groeien om zijn stempel te zetten op de skyline van de stad en z’n mannetje te staan tussen alle recentere, grotere bouwprojecten. Gezien de aanzienlijke investering in het behoud en de restauratie - broodnodig om de toekomst van het gebouw te beschermen - is de economische levensvatbaarheid een cruciale factor.

De “White Residence” zal worden omgetoverd van een verwaarloosd gebouw met kleine, minderwaardige vakantieverblijven tot een gebouw met 70 appartementen met gevarieerde oppervlaktes tussen 50m en 235m. Daarnaast wordt het gelijkvloers opengesteld voor het grote publiek. De historische bar en brasserie op het gelijkvloers worden in ere hersteld en er zal ook plaats zijn voor verschillende winkels aan de zijde van de Albert I-laan. Het uiteindelijke resultaat zal een landmark zijn waar Nieuwpoort en omstreken fier op zal kunnen zijn.

©Tim Fisher_620x413_1
©Tim Fisher_620x413_3
©Tim Fisher_620x413_5
©Tim Fisher_620x413_4
©Tim Fisher_500x500_1
©Tim Fisher_500x500_2

Teamleden

9003_20230417_REN_325x410

Robin Engels

Vennoot

Opleiding
Ingenieur-Architect en Master "Conservation" (Raymond Lemaire Centre Leuven)

9003_20230525_MFO_325x410

Marianne De Fossé

Medewerker

Opleiding
dr. Ingenieur-Architect

9003_20230417_MBO_325x410

Marion Bourgeois

Voormalig medewerker

Contacteer ons

Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Gerelateerde projecten