Projecten

Belfort Brugge

© Helen Hermans_1260x580

Gebouw/site

Type

Cultureel gebouw, hallen en belforttoren met beiaard

Locatie

Markt 7 8000 Brugge

Stijl

Scheldegotiek

Bouwjaar

13e-15e eeuws, met 20e-eeuwse wijzigingen

Oorspronkelijk ontwerp

Trigalet P.C., Hanicq A., Viérin J., Vermeersch M. en L., Roelens P. en J. en D’Hondt M.

Opdracht

Opdrachtgever

Stad Brugge

Projectteam

Origin (restauratie en architectuur) In onderaanneming: NEY (stabiliteit) Boydens (technieken) FPC (brandveiligheid) Daidalos Peutz (bouwfysica en akoestiek)

Het project omvat de restauratie van het Brugse belfort, de aangrenzende hallen en de centrale binnenkoer.

Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex als weerspiegeling van het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid. Getuige van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.

De Halletoren herbergt oorspronkelijk de schatkamer, het arsenaal en de klokkenkamer. Hier vergaderden ook de stadsschepenen. De hal fungeerde als overdekte marktplaats en stapelruimte. Thans heeft de hal een feest-, tentoonstellings- en secundair ook een handelsfunctie. Het belfort staat als historisch symbool van de stad en is een internationale, cultuurtoeristische trekpleister. Het wordt aanzien als het Brugse topmonument.

Een restauratiestudie bestaat niet zomaar uit het herstellen van wat er vandaag is, het behelst ook een vernieuwende kijk op het potentieel van het gebouw. Dankzij de waardestelling ontdekken we plekken waar evoluties mogelijk zijn – zonder in te boeten op het respect voor het erfgoed – om de beleving van het erfgoed te versterken: buiten de gekende kaders, los van huidige functies en gewoontes.

© Helen Hermans_500x750_2

Tijdens de middeleeuwen was Brugge één van de belangrijkste metropolen ter wereld. De hallen, als kern van de Brugse handelsinfrastructuur, vormden een hub voor uitwisseling: van goederen, maar ook van ideeën, vondsten en wereldbeelden uit alle hoeken van de wereld. De hallen staan voor openheid en uitwisseling tussen culturen, voor onderlinge verrijking en innovatie.

De halletoren, pars pro toto voor al onze belforten, vormt de getuige van de opkomst en bloei van onze middeleeuwse steden. Bovenal vertelt de halletoren over de burgers die het voor elkaar kregen om, vrij van feodale belemmeringen, hun stad zelf te organiseren; de halletoren getuigt van niets minder dan van het ontstaan van de lokale democratie. Het belfort staat voor burgers die de verantwoordelijkheid namen – en koesterden – hun stad zelf richting gaven, voor een creatieve, vernieuwende vorm van bestuur, bottom-up gestuurd, voor én door de Bruggeling.

© Helen Hermans_620x413_4

Dit erfgoed recht aandoen, geeft dan ook twee belangrijke uitdagingen. De eerste betreft het verbeteren van de toeristische ontsluiting van het hallencomplex, maar ook het ‘teruggeven’ van het hallencomplex aan de Bruggeling, misschien niet het geheel, misschien niet het belfort zelf, maar minstens een deel van de hallen. De tweede betreft het uitdenken van een bestemming voor het hallencomplex die aansluit bij de waarden die het belichaamt- vrijheid en democratie, openheid en uitwisseling tussen culturen.

Heel concreet wordt heden een externe adviserende partij angesteld door de stad Brugge om het herbestemmingsproces, steunend op de waardestelling, te begeleiden en de bepaling van het toekomstige programma tot een goed einde te brengen.

© Helen Hermans_620x413_5
© Helen Hermans_620x413_2
© Helen Hermans_620x413_1
© Helen Hermans_620x413_3

Teamleden

Voormalige medewerkers

Charlotte Loosen

Voormalig medewerker

9003_20230417_CHN_325x410

Charlotte Nys

Afgevaardigd bestuurder

Opleiding
Ingenieur-Architect

9003_20230417_JNI_325x410

Joke Nijs

Medewerker

Opleiding
Geschiedkundige en Master "Conservation" (Raymond Lemaire Centre, Leuven)

9003_20230417_CBS_325x410

Charlotte Bosmans

Medewerker

Opleiding
Ingenieur-Architect en Master “Conservation” (Raymond Lemaire Centre, Leuven)

Pierre-Henri Soubrier

Pierre-Henri Soubrier

Voormalig medewerker

Contacteer ons

Aarzel echter niet contact op te nemen. Iemand van het Originteam zal met plezier ter beschikking staan om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Gerelateerde projecten